Trung Quốc: Người dân Quảng Châu khốn đốn vì trận mưa lụt đầu hè

Trung Quốc: Người dân Quảng Châu khốn đốn vì trận mưa lụt đầu hè

THÔNG TIN LIÊN QUAN

0901 02 16 88