GIẢI ĐÁP THẮC MẮC
GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

Hướng dẫn cài đặt công cụ

Công cụ mua hàng là tool do kỹ thuật chúng tôi phát triển nhằm giúp khách hàng có thể mua hàng nhanh...

Hướng dẫn tạo đơn hàng

Tạo đơn hàng trên hệ thống là việc khách hàng tiến hành mua hàng và gửi đơn hàng trên hệ thống cho c...

Hướng dẫn nạp tiền vào tài khoản

Nạp tiền vào tài khoản là việc khách hàng chuyển khoản tiền qua tài khoản công ty sau đó tài khoản t...

Hướng dẫn khiếu nại đơn hàng

Khi đơn hàng có sự sai sót do thao tác của shop hay là việc vận chuyển đơn hàng có vấn đề về thuộc t...

Hướng dẫn tạo tài khoản đăng nhập

Hướng dẫn cơ bản của việc khách hàng tạo tài khoản và đăng nhập lên hệ thống của chúng tôi để tiến h...

0901 02 16 88